English|Armenian

Կայուն զարգացում

Մեր ուշադրությունը դեպի կայուն զարգացում ստեղծում է  որոշակի միջավայր,  որտեղ և գործում է մեր բիզնեսը:


Հինվելով կայուն զարգացման հիմնական սկզբունքի վրա, որն է` “բավարարելով ներկայիս սերնդի պահանջները` չնվազեցնել հաջորդ սերունդների սեփական կարիքները բավարարելու հնարավորությունները”, ԶՊՄԿ-ը իրականացնում է զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր: Այս ամենը թույլ է տալիս հասնել իրական և շոշափելի արդյունքների ընկերությանը և բոլոր շահագրգիռ կողմերին, ինչպես նաև երկարաժամկետ կտրվածքով հնարավորության ստեղծում համայնքի և երկրի տնտեսական զարգացման համար:


Կայուն զարգացման զեկույց 2021


Կայուն զարգացման հաշվետվություն 2022


TCFD ամփոփ հաշվետվություն