English|Armenian

Մեր պատմությունը և նվաճումները

Առաջին երկրաբանական հետազոտությունները Քաջարանում կատարվել են 1880-ական թվականներին և շարունակվել մինչև 1931 թվականը, երբ սկսվել է տարածքում լայնածավալ հորատման ծրագրերի իրականացումը: Իր առաջին արտադրանքը կոմբինատը թողարկել է 1951 թվականին:


Ընկերությունը հիմնվել է որպես պետական ձեռնարկություն` 1951 թվականին:2004 թվականին ԶՊՄԿ-ը մասնավորեցվել է և նրա   սեփականատերերն են`


“ՔՐՈՆԻՄԵՏ մայնինգ” ՍՊԸ-ն` 60% բաժնեմասով,

“Մաքուր երկաթի գործարան” ԲԲԸ –ն` 15% բաժնեմասով,

“Արմենիան մոլիբդենիում փրոդակշն” ՍՊԸ –ն` 12,5% բաժնեմասով,

“Զանգեզուր մայնինգ” ՍՊԸ –ն` 12,5% բաժնեմասով:

 

Իր գործունեության ամբողջ ընթացքում ԶՊՄԿ-ը ցուցաբերել է իրեն որպես հուսալի գործընկեր` ունենալով բարձրակարգ և արհեստավարժ մասնագիտական անձնակազմ:


Մեր ընկերությունն մոլիբդենի և պղնձի արդյունահանման ու վերամշակման ոլորտում ունի բացառիկ մրցակցային առավելություններ: ԶՊՄԿ-ը նպատակ ունի կայուն զարգացման սկզբունքներով առավելագույնի հասցնել իր բաժնետերերի արդյունքները, որոնց հիմնարար մասը արժեքներին հասնելն է բարոյապես և սոցիալապես պատասխանատու ձևով` հավատարիմ մնալով ընկերության երկարաժամկետ, կայուն զարգացման սկզբունքներին:

 

Ասվածին համապատասխան` մենք ավարտին ենք հասցրել ներդրումային ծրագրի առաջին մասը` 2005-2008 թվականների համար, ինչը մեզ թույլ է տվել զգալիորեն նվազեցնել ծախսերը և բարձրացնել մեր արտադրության ընդհանուր արդյունավետությունը: Պահպանելով միտումը` մինչև 2010 թվականի վերջը ընկերությունում կտեղադրվի տարածաշրջանի ամենամեծ աղացը, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա մոտ ապագայում բարձրացնելու ԶՊՄԿ-ի արտադրողականությունը` տարեկան մինչև 14 մլն տոննա հանքաքարի վերամշակման: Արդիականացման այլ ծրագրերի շարքում այժմ իրականացվում են սեփական տրանսֆորմատորային ենթակայանի, գոլորշու արտադրամասի և տեխնիկական ջրի ջրամբարի շինարարությունները` ապահովելով հարստացուցիչ ֆաբրիկայի անվտանգությունը բնապահպանական առումով:


Մենք ջանում ենք պահպանել մեր մրցունակությունը գործառնական գերազանցությամբ և նորարարություններով: Այդ նպատակով իրականացվող միջացառումները ներառում են հետազոտման, արդյունահանման և վերամշակման նոր մեթոդների որակական զարգացումներ, որոնք ճանապարհ են բացում դեպի ավելի սակավ էներգատար, մաքուր և առավել ծախսախնայող արտադրություն:


Շարունակել ավելացնել ազատ դրամական հոսքերը: ԶՊՄԿ-ը շարունակաբար ստեղծում է զգալի դրամական հոսքեր: Մենք շարունակելու ենք իրականացնել ակտիվ ծրագրեր` հանքարդյունահանման արդյունավետությունը բարձրացնելու և արտադրության օպտիմալացման ուղղությամբ:


Պահպանել ամուր ֆինանսական դիրքը: Քանի դեռ պղնձի, ոսկու և մոլիբդենի գները որոշիչ ազդեցություն ունեն ընկերության դրամական հոսքերի վրա, մենք շարունակելու ենք ուժեղացնել մեր ֆինանսական դիրքերը և առավելագույնի հասցնել մեր դրամական հոսքերը` արտադրության արդյունավետության և ծախսերի կառավարման միջոցով:


Հետևողականորեն իրագործել ծրագրերը: Մենք ուշադրություն ենք դարձնում հնարավոր հեռանկարային ներդրումների գնահատմանը և կառավարմանը: Մենք աճի զգալի պոտենցիալ կունենանք առկա ակտիվների հենքի զարգացման և շահագործման միջոցով, ինչը մենք ծրագրում ենք անել` ավելացնելով արտադրությունը: