English|Armenian

Բնապահպանություն, անվտանգության տեխնիկա և աշխատանքի պաշտպանություն

Մեր մարտահրավերն է` արդյունահանել մետաղներ և աջակցել տնտեսական ու սոցիալական զարգացումներին` միաժամանակ պահպանելով բնական ռեսուրսները ապագա սերունդների համար, ապահովելով, անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պաշտպանության բնագավառներում միջազգային նվաճումները:


ԶՊՄԿ-ի բնապահպանական քաղաքականությունը ուղղված է մեր գործունեության ազդեցությունների նվազեցմանը` ժամանակակից գիտության և ստույգ տվյալների վրա հիմնված ռիսկերի կառավարման ռազմավարության միջոցով:


Մեզ մոտ պարբերաբար իրականացվում է ներքին և արտաքին բնապահպանական աուդիտ` գնահատելու մեր բնապահպանական վիճակը, կառավարման համակարգերը և փորձը: Բոլոր աշխատողները անձնական պատասխանատվություն են ստանձնում բնապահպանական, անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պաշտպանության վերահսկողության համար և մշակում են գործողությունների պլան` աուդիտի արդյունքների հիման վրա:


ԶՊՄԿ 2006-2010 թթ. աշխատանքի պաշտպանության միջոցների ձեռքբերման և բնապահպանական, բնօգտագործման վճարները  համար հատկացումները բերված են աղյուսակում.


Թվականը

Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության հատկացումները
հազար դրամ

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները
 հազար դրամ 

2006

94,052

2,061,983

2007

81,251

2,098,782

2008

155,115

1,763,661

2009

171,676

1,362,076

2010 214,097 2,138,666


ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ
Էկոլոգիական իրավունք» և «Էկոլուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունների կողմից 2016 թ. հուլիսի 12-ին տարածված հայտարարության վերաբերյալ: